VLASTA

Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest
Dòng sản phẩm: VLASTA – VAN PHU SIGNATURE
Lĩnh vực: Bất Động Sản
Dự án: Thiết kế Logo & Bộ nhận diện thương hiệu
Thực hiện: SPRINT Vietnam
Năm: 2021

Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest
Dòng sản phẩm: VLASTA – VAN PHU SIGNATURE
Lĩnh vực: Bất Động Sản
Dự án: Thiết kế Logo & Bộ nhận diện thương hiệu
Thực hiện: SPRINT Vietnam
Năm: 2021