SAMITA BEAUTY DENTAL

Khách hàng: SAMITA BEAUTY DENTAL
Lĩnh vực: Nha khoa thẩm mỹ
Dự án: Thiết kế Logo & Bộ nhận diện thương hiệu
Thực hiện: SPRINT Vietnam
Năm: 2022