Mai Việt Land

  • Khách hàng: Mai Viet Land
  • Ngành nghề: Bất động sản
  • Dự án: Thiết kế Logo & Bộ nhận diện thương hiệu
  • Thực hiện: SPRINT Vietnam
  • Chịu trách nhiệm hình ảnh và Thiết kế: Dương Trần
  • Năm: 2019