LỆ PHƯƠNG

  • Khách hàng: Lệ Phương
  • Lĩnh vực: Đặc sản truyền thống
  • Dự án: Thiết kế logo và bao bì
  • Thực hiện: SPRINT Vietnam
  • Năm: 2019

Lệ Phương, Cu đơ Hà Tĩnh, Bánh kẹo truyền thống, Đặc sản Hà Tĩnh, Thiết kế thương hiệu, thiết kế logo, thiết kế bao bì, Sprint Vietnam

Lệ Phương, Cu đơ Hà Tĩnh, Bánh kẹo truyền thống, Đặc sản Hà Tĩnh, Thiết kế thương hiệu, thiết kế logo, thiết kế bao bì, Sprint Vietnam

Lệ Phương, Cu đơ Hà Tĩnh, Bánh kẹo truyền thống, Đặc sản Hà Tĩnh, Thiết kế thương hiệu, thiết kế logo, thiết kế bao bì, Sprint Vietnam

 

 

Lệ Phương, Cu đơ Hà Tĩnh, Bánh kẹo truyền thống, Đặc sản Hà Tĩnh, Thiết kế thương hiệu, thiết kế logo, thiết kế bao bì, Sprint Vietnam

Với mong muốn nâng tầm hình ảnh thương hiệu, Sprint đã sáng tạo nên thiết kế logo với tên thương hiệu đặt hài hoà vào giữa hình ảnh sông Lam, núi Hồng của xứ Nghệ. Tất cả được phác hoạ lại bằng những đường nét tinh giản, hiện đại.

Màu sắc được lựa chọn là màu xanh lục lam gợi tả ruộng đồng, non nước, và màu vàng đại diện cho sự trù phú, thịnh vượng.

 

Lệ Phương, Cu đơ Hà Tĩnh, Bánh kẹo truyền thống, Đặc sản Hà Tĩnh, Thiết kế thương hiệu, thiết kế logo, thiết kế bao bì, Sprint Vietnam

Lệ Phương, Cu đơ Hà Tĩnh, Bánh kẹo truyền thống, Đặc sản Hà Tĩnh, Thiết kế thương hiệu, thiết kế logo, thiết kế bao bì, Sprint Vietnam

Lệ Phương, Cu đơ Hà Tĩnh, Bánh kẹo truyền thống, Đặc sản Hà Tĩnh, Thiết kế thương hiệu, thiết kế logo, thiết kế bao bì, Sprint Vietnam