IKIZA

  • Khách hàng: IKIZA
  • Ngành nghề: Cung cấp các thiết bị phòng tắm
  • Dự án: Thiết kế bao bì | Thiết kế Logo | Thiết kế Bộ nhận diện
  • Thực hiện: SPRINT Vietnam
  • Thiết kế: Cầm Đỗ
  • Showcase: Dương Trần; Cầm Đỗ
  • Năm: 2018