GAMA

  • Khách hàng: GAMA
  • Ngành nghề: Cung cấp và lắp đặt thang máy
  • Dự án: Thiết kế Profile
  • Thực hiện: SPRINT Vietnam
  • Thiết kế: Huy Trần
  • Showcase: Dương Trần
  • Năm: 2019