Yên Thái

(Tiếng Việt)

  • Khách hàng: Yên Thái
  • Ngành nghề: Cung cấp thảm, rèm, trang trí nội thất
  • Dự án: Tái thiết kế thương hiệu | Thiết kế Logo | Nhận diện thương hiệu
  • Thực hiện: SPRINT Vietnam
  • Năm: 2017