VDIA

  • Khách hàng: VDIA – Thương hiệu thuộc Tập đoàn Đá quý Phú Quý
  • Lĩnh vực: Bảo hiểm ứng dụng Công nghệ
  • Dự án: Định vị thương hiệu, Thiết kế nhận diện thương hiệu
  • Thời gian: 2019