THE TERRA

Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest
Dòng sản phẩm:  THE TERRA – VAN PHU PREMIUM
Lĩnh vực: Bất Động Sản
Dự án: Thiết kế nhận diện thương hiệu
Thực hiện: SPRINT Vietnam
Năm: 2021