Sea Gate

  • Khách hàng: Sea Gate
  • Lĩnh vực: Đầu tư, Bất động sản
  • Dự án: Thiết kế Logo & Bộ nhận diện thương hiệu
  • Thực hiện: SPRINT Vietnam
  • Sáng tạo và Thiết kế: Dương Trần
  • Năm: 2019