Kid’s Club

  • Khách hàng: Kid’s Club
  • Lĩnh vực: Thời trang trẻ em
  • Dự án: Tái thiết kế thương hiệu | Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
  • Thực hiện: SPRINT Vietnam
  • Year: 2017