ICAD

(Tiếng Việt)

  • Khách hàng: ICAD Vietnam
  • Lĩnh vực: Nội thất, kiến trúc
  • Dự án: Tái thiết kế thương hiệu | Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
  • Thực hiện: SPRINT Vietnam
  • Năm: 2019