GPHOME

Khách hàng: GPHOME
Lĩnh vực: Thủ công mỹ nghệ & Nội thất
Dự án: Thiết kế Logo & Bộ nhận diện thương hiệu
Thực hiện: SPRINT Vietnam
Năm: 2022