TRINITY

Khách hàng: TRINITY

Ngành nghề: Kiến trúc, Nội thất

Dự án: Thiết kế bộ nhận diện | Profile | In ấn

Thực hiện: SPRINT Vietnam

Thời gian thực hiện: 2018