cimexco-3000-2

cimexco-3000-3

Thiết kế và in ấn lịch để bàn Cimexco.

Khách hàng: Công ty CP Công Nghiệp Cimexco.

Lĩnh Vực: Kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng sắt thép.

Thực hiện: SPRINT