branding-thanh-phu

nhan-mac-thanh-phu tui-vest-02

thanh-phu-3

 

Thiết kế logo và bộ nhận diện Veston Thành Phú

Khách hàng: Veston Thành Phú

Lĩnh vực: May mặc.

Thực hiện: Sprint Việt Nam