kids-club-branding

kid-club-bag

kid-club-logo-show-03

 

Thiết kế logo và bộ nhận diện Kid’s Club

Khách hàng: Kid’s Club.

Thương hiệu:Kid’s Club.

Lĩnh Vực: Thời trang trẻ em.

Thực hiện: Sprint Việt Nam