thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu Sunsink thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu Sunsink thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu Sunsink thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu Sunsink

 

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Sunsink

Khách hàng: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Lee T&t Việt Nam.

Thương hiệu:Sunsink.

Lĩnh Vực: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy.

Thực hiện: Sprint Việt Nam