thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Leona thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Leona

thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Leona thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Leona thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Leona thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Leona

 

 

 

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu LEONA

Khách hàng: Công Ty TNHH MTV LEONA Việt Nam.

Thương hiệu:LEONA.

Lĩnh Vực: sản xuất thức ăn chăn nuôi chất lượng cao, hợp chuẩn Anh Quốc cho gia súc, gia cầm và thủy cầm.

Thực hiện: Sprint Việt Nam