in-sach-bao-tap-chi-1

Profile hay còn được gọi là Hồ sơ năng lực – nó cũng là 1 ấn phẩm rất quan trong trọng bộ nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp – thường được thiết kế dưới dạng một cuốn sách nhỏ từ 16 đến 32 trang, Profile giới thiệu về công ty, lĩnh vực hoạt động, kinh nghiệm, thế mạnh sản phẩm dịch vụ… để giúp khách hàng, đối tác nắm bắt 1 cách nhanh chóng, trọn vẹn về thông tin cũng như năng lực doanh nghiệp của bạn, nó được coi như 1 bản thuyết trình bằng hình ảnh, 1 công cụ Marketing cực kỳ hiệu quả.