banner-1

Thiết kế và in ấn logo, bộ nhận diện văn phòng cho thương hiệu Trạng Nguyên.

Khách hàng: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trạng Nguyên.

Lĩnh Vực: Thiết kế, thi công các hạng mục về Đá tự nhiên.

Thực hiện Sprin Việt Nam.