Catalogue là 1 bộ tài liệu được soạn ra để giới thiệu về một loạt sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp, nó giúp cho người đọc nắm bắt 1 cách chi tiết và đầy đủ tính năng các sản phẩm cũng như  các thông số kỹ thuật, thành phần cấu tạo, … dựa trên các hình ảnh trực quan, thông số kỹ thuật từ nhà sản xuất. Catalogue được đóng thành quyển từ 16-20 trang. Trong trường hợp số lượng trang ít hơn người ta vẫn gọi là catalogue, nhưng nếu số trang chỉ khoảng 4 hoặc 6 trang cuốn catalogue sẽ trở thành tờ gấp sản phẩm hoặc Brochure gập đôi hoặc gập 3. Cần phân biệt rõ điều này để khi trao đổi với nhà thiết kế, cách gọi được chính xác nhất

(tham khảo thêm: các dịch vụ in chất lượng cao của Sprint)