Browsing Category: DỊCH VỤ BỔ TRỢ

đơn vị thiết kế logo và nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp
đơn vị thiết kế logo và nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp
đơn vị thiết kế logo và nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp
đơn vị thiết kế logo và nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp
đơn vị thiết kế logo và nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp

DỊCH VỤ BỔ TRỢ

DỊCH VỤ BỔ TRỢ
1.Quà tặng. – Thiết kế và in mũ lưỡi chai – Thiết kế và in áo phông cho các chương trình, sự kiện – Cung cấp và in bút – Cung cấp và in kỉ niệm chương, biểu trưng – Cung cấp và in các sản phẩm quà tặng khác. 2.Bảo hộ thương hiệu. – Đăng kí bản quyền tác giả logo, kiểu dáng công nghiệp – Đăng kí bảo hộ logo, nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công [...]