Tin tức mới nhất

http://sprintvietnam.vn/wp-content/uploads/2018/01/5-kieu-thiet-ke-card-visit-2018-0.jpg

5 kiểu thiết kế card visit hàng đầu sẽ chiếm ưu thế trong năm 2018.

SẢN XUẤT & IN ẤN CHẤT LƯỢNG CAO, Thiết kế business card
Danh thiếp hay Card visit chủ yếu được sử dụng để cung cấp tất cả các chi tiết liên lạc của doanh nghiệp. Những chi tiết này bao gồm tên công ty, địa chỉ vật lý, email, địa chỉ trang web, số điện thoại, số fax và các thông tin khác. Có một logo công ty cũng được in trên thẻ và một số thẻ cũng bao gồm một khẩu hiệu của công ty. Tất cả các thông [...]