Trang chủ >> Thiết kế logo >> THIẾT KẾ LOGO & NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU >> Bạn nên trả bao nhiêu cho một Logo thành công?

Bạn nên trả bao nhiêu cho một Logo thành công?