Daily Archives: 02/12/2017

http://sprintvietnam.vn/wp-content/uploads/2017/12/Thiet-ke-bao-bi-thang-11-banner-900x650.jpg

Top 10 thiết kế bao bì ấn tượng không nên bỏ lỡ tháng 11 năm 2017

Thiết kế bao bì, THIẾT KẾ LOGO & NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
Đây là top 10 thiết kế bao bì ấn tượng trong tháng 11. Chúng được lựa chọn theo thông qua bình chọn, lượt chia sẻ trên mạng xã hội của những người được tiếp cận. Tất cả những dữ liệu này được thu thập trên trang web này và trên các trang khác như trang Facebook, Twitter và Pinterest của chúng tôi. Những dự án này chắc chắn sẽ truyền cảm hứng [...]