December 2017

http://sprintvietnam.vn/wp-content/uploads/2017/12/3-yeu-to-quan-trong-cua-thiet-ke-bao-bi-nhan-chai-1.jpg

3 yếu tố quan trọng nhất của thiết kế bao bì nhãn chai.

Thiết kế bao bì, THIẾT KẾ LOGO & NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
Nếu bạn chỉ bán đồ uống trong một chai là không đủ để cạnh tranh. Người tiêu dùng lần đầu tiên nhìn thấy nhãn chai để biết về sản phẩm bên trong. Thiết kế bao bì quan trọng với họ. Nhưng có rất nhiều đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh của bạn. Vì vậy, thiết kế bao bì nhãn chai của bạn phải sáng tạo và đáng nhớ. Một nhãn như vậy sẽ [...]