November 2017

http://sprintvietnam.vn/wp-content/uploads/2017/11/top-10-thiet-ke-bao-bi-thang-10-banner-900x650.jpg

Top 10 thiết kế bao bì ấn tượng không nên bỏ lỡ tháng 10-2017

Thiết kế bao bì, THIẾT KẾ LOGO & NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
Top 10 thiết kế bao bì ấn tượng không nên bỏ lỡ tháng 10-2017. Những thiết kế được tổng hợp theo các đánh giá, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội. Những thiết kế ấn tượng này chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho bạn.   Whistle Blower Tea Co Thiết kế bao bì của Black Squid Design   Cơ quan Sáng tạo: Thiết kế mực đen Đạo diễn Sáng tạo: [...]