Daily Archives: 28/08/2017

http://sprintvietnam.vn/wp-content/uploads/2017/08/y-tuong-thiet-ke-bao-bi-banner.jpg

Ý tưởng thiết kế bao bì – Soneta Vol. 9 – Begadang 2

Thiết kế bao bì, THIẾT KẾ LOGO & NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
Cơ quan Sáng tạo: Phòng tư duy Loại dự án: Ý tưởng thiết kế bao bì Nội dung đóng gói: Vinyl Địa điểm: Indonesia   Ý tưởng thiết kế bao bì – Soneta Vol. 9 – Begadang 2   Một dự án trình cho Irama Visual Exhibition. Một sự kiện dành cho người đam mê đĩa hát, nhạc và nghệ thuật. Mỗi nhà thiết kế đã được lựa chọn để chọn bất [...]