Daily Archives: 20/08/2017

http://sprintvietnam.vn/wp-content/uploads/2017/08/huong-dan-thiet-ke-bao-bi-banner.jpg

Hướng dẫn thiết kế bao bì: Quy trình thiết kế bao bì 7 bước (Phần 2)

Thiết kế bao bì, THIẾT KẾ LOGO & NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
Tiếp theo phần 1 hướng dẫn cơ bản thiết kế bao bì   Hướng dẫn thiết kế bao bì: Quy trình thiết kế bao bì  7 bước   Khi bạn đã thu thập tất cả các thông tin này, cuối cùng là thời gian cho phần thú vị: quá trình thiết kế! Hãy nhớ cách bạn muốn thiết kế bao bì của bạn để kể một câu chuyện. Những lựa chọn bạn đưa ra trong quá trình [...]