August 2017

http://sprintvietnam.vn/wp-content/uploads/2017/08/y-tuong-thiet-ke-bao-bi-banner.jpg

Ý tưởng thiết kế bao bì – Soneta Vol. 9 – Begadang 2

Thiết kế bao bì, THIẾT KẾ LOGO & NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
Cơ quan Sáng tạo: Phòng tư duy Loại dự án: Ý tưởng thiết kế bao bì Nội dung đóng gói: Vinyl Địa điểm: Indonesia   Ý tưởng thiết kế bao bì – Soneta Vol. 9 – Begadang 2   Một dự án trình cho Irama Visual Exhibition. Một sự kiện dành cho người đam mê đĩa hát, nhạc và nghệ thuật. Mỗi nhà thiết kế đã được lựa chọn để chọn bất [...]
http://sprintvietnam.vn/wp-content/uploads/2017/08/huong-dan-thiet-ke-bao-bi-banner.jpg

Hướng dẫn thiết kế bao bì: Quy trình thiết kế bao bì 7 bước (Phần 2)

Thiết kế bao bì, THIẾT KẾ LOGO & NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
Tiếp theo phần 1 hướng dẫn cơ bản thiết kế bao bì   Hướng dẫn thiết kế bao bì: Quy trình thiết kế bao bì  7 bước   Khi bạn đã thu thập tất cả các thông tin này, cuối cùng là thời gian cho phần thú vị: quá trình thiết kế! Hãy nhớ cách bạn muốn thiết kế bao bì của bạn để kể một câu chuyện. Những lựa chọn bạn đưa ra trong quá trình [...]