Daily Archives: 24/04/2017

http://sprintvietnam.vn/wp-content/uploads/2017/04/GR_PodcastDesigns_Banner_828x300.jpeg

Top 30 thiết kế logo Podcast và thiết kế nghệ thuật

SẢN XUẤT & IN ẤN CHẤT LƯỢNG CAO, THIẾT KẾ LOGO & NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
Podcast là một hệ thống phân phối nội dung cho phép người dùng tự động tải nội dung thông qua RSS, như là dữ liệu âm thanh và dữ liệu video được phân phối trên Internet. Những người khác có thể nghe bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào họ muốn. Nhìn chung, thật công bằng khi nói podcasting đã trở thành một ngành kinh doanh lớn. Trong lĩnh vực nào [...]