Daily Archives: 13/12/2016

http://sprintvietnam.vn/wp-content/uploads/2016/10/in-kep-file-1170x650.jpg

In Kẹp File

DỊCH VỤ, SẢN XUẤT & IN ẤN CHẤT LƯỢNG CAO
Kẹp file (folder/ bìa kẹp hồ sơ) ngoài chức năng chính là chứa các hồ sơ kinh doanh (hợp đồng, brochure, card visit,…) thì nó còn làm một ấn phẩm quảng cáo hiệu quả được nhiều công ty, doanh nghiệp sử dụng. 1. Khái quát về kẹp file. Kẹp file bản chất không phải là tờ quảng cáo về sản phẩm hay dịch vụ mà là một dạng ấn phẩm (POSM) để [...]