Daily Archives: 31/10/2016

http://sprintvietnam.vn/wp-content/uploads/2016/10/blog-banner.jpg

6 QUY TẮC QUAN TRỌNG TRONG THIẾT KẾ CATALOGUE

Thiết kế catalog, THIẾT KẾ LOGO & NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
Catalogue là một trong những ấn phẩm marketing offline quan trọng nhất trong  kinh doanh. Trong kỷ nguyên kỹ thuật số như hiện nay, một vài doanh nghiệp đã bắt đầu sao nhãng và không còn coi trọng hình thức marketing này nữa. Tuy nhiên, đây quả thật là một nhận định sai lầm khi Catalogue luôn là một đại diện thương hiệu quan trọng cho doanh [...]